odbornost, solidnost, důvěra

NOTÁŘ LITOMĚŘICE - PRAHA

Mgr. Petr Elšík - Notář v Praze a Litoměřicích

Notářská kancelář Litoměřice a Praha


Mgr. Petr Elšík je notářem v Litoměřicích a notářskou činnost vykonává i v Praze během úředních dnů.

Notář je fyzická osoba, kterou stát pověřil notářským úřadem. Výkon notářství je upraven notářským řádem. Notářskou činnost je notář povinen vykonávat nestranně. Odměna notáře se řídí notářským tarifem.

V řízení o pozůstalosti vykonává notář činnost soudního komisaře a provádí úkony okresního soudu.

Notářská komora České Republiky


Notářská kancelář poskytuje
notářské a právní služby v těchto oblastech
Pozůstalostní řízení

Notář jako soudní komisař provádí úkony nutné k vyřízení pozůstalosti. Pro pozůstalostní řízení si není možné z důvodů objektivity řízení a nestrannosti soudního rozhodování notáře vybrat. Notáře v pozůstalostním řízení vždy přiděluje soud, a to na základě předem stanoveného rozvrhu. Ve všech ostatních notářských službách si můžete notáře zvolit podle vlastního uvážení.

Kontaktní informace

Kancelář Litoměřice

 • Mírové náměstí 167/36
  budova Komerční banky, a.s.
 • 412 01 Litoměřice
 • ukaž na mapě »

 • +420 416 531 236 – sekretariát
 • +420 416 531 238 – dědické oddělení
 • recepce@notarelsik.cz

 • úřední hodiny
 • Po-Čt 8:30 - 16:30
 • Pá 8:30 - 14:30
 • nebo v jiné době dle
  předchozí domluvy s notářem

Kancelář Praha – úřední dny

Další kontakty

 • www.notarelsik.cz
 • @notarelsik

 • 03586707
 • DIČ CZ 7704124934
 • ID datové schránky nwksqqy

 • Bankovní spojení
 • č.ú. 107-9105400247/0100, Komerční banka, a.s.
Design a realizace ESMEDIA Interactive